Αγγλικά Ι: Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Κωδικός Μαθήματος

ΞΓ101

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Κανταρίδου Ζωή

Λέξεις - Κλειδιά

Ακαδημαϊκό λεξιλόγιο στα αγγλικά

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει ακαδημαϊκά κείμενα και και κείμενα της οικονομικής επιστήμης και της πληροφορικής. Μέσα από αυτά διδάσκει το ακαδημαϊκό και ειδικό λεξιλόγιο της πληροφορικής και των οικονομικών καθώς επίσης και τον τρόπο σύνταξης και έκφρασης στον ακαδημαϊκό χώρο.

External Links
Designed & Developed by vagpits