Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Κωδικός Μαθήματος

ΔΤ4302

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 7ο

Διδάσκοντες

Σιφαλέρας Άγγελος

Λέξεις - Κλειδιά

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, Ακέραιος προγραμματισμός, Μοντελοποίηση, Λογικός Προγραμματισμός, Πρόβλημα κάλυψης ενός συνόλου, Αλγόριθμος κλάδου και φραγής, επίπεδες τομές, Μετρό-προβλήματα, Πρόβλημα του σακιδίου, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Περιγραφή Μαθήματος

Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση με χρήση ακεραίου προγραμματισμού.

External Links
Designed & Developed by vagpits