Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0401

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3ο

Διδάσκοντες

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

Λέξεις - Κλειδιά

αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, σχεδίαση λογισμικού, Java, κλάση, αντικείμενο, μέθοδος, ιδιότητα, κατασκευαστής, συσχέτιση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφαίρεση, γραφική διασύνδεση χρήστη, χειρισμός συμβάντων, δομές δεδομένων, αρχεία κειμένου

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού παρέχει μια εισαγωγή στην ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με το αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα, αξιοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Java αλλά έμφαση δίνεται στις αρχές της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την υποκείμενη γλώσσα προγραμματισμού.

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
- να εφαρμόζει αντικειμενοστρεφείς τεχνικές για τη σχεδίαση ενός συστήματος λογισμικού
- να υλοποιεί αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java

External Links
Designed & Developed by vagpits