Δομές Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α-

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Σατρατζέμη Μαρία

Λέξεις - Κλειδιά

δομές δεδομένων, προγραμματισμός, γλώσσα c

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στις δοµές δεδοµένων.
Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας µε πίνακα, εφαρµογές µε τη χρήση στοίβας.
Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς µε πίνακα, εφαρµογές µε τη χρήση ουράς.
Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας µε σειριακή αποθήκευση.
Συνδεδεµένη λίστα (linked list), υλοποίηση µε χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
Δέντρα, ∆υαδικά Δέντρα (∆∆, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ∆∆ µε πίνακα, µε δείκτες και µε αναδροµή, εφαρµογές ∆∆: κώδικες Huffman.
Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα Δ. Σωρός
Κατακερµατισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing), υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
AVL- Δέντρα, βασικές πράξεις.

External Links
Designed & Developed by vagpits