Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Στεφανίδης Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

μαθηματικά, υπολογιστικά μαθηματικά, διακριτά μαθηματικά

Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικά και διακριτά μαθηματικά.

External Links
Designed & Developed by vagpits