Διαδικαστικός Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0106-3

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Σατρατζέμη Μαρία

Λέξεις - Κλειδιά

διαδικαστικός προγραμματισμός, προγραμματισμός, γλώσσα C

Περιγραφή Μαθήματος

Περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος. Μεταγλώττιση, εκτέλεση προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων. Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου. Επαναληπτικές δομές. Δομημένοι τύποι (πίνακες, αλφαριθμητικά, εγγραφές, πίνακες εγγραφών). Υποπρογράμματα (διαδικασίες, συναρτήσεις). Αρχεία κειμένου. Εργαστήριο προγραμματισμού με C

External Links
Designed & Developed by vagpits