Θεωρία Υπολογισμών και Αυτομάτων

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0506

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 7ο

Διδάσκοντες

Ρεφανίδης Ιωάννης

Λέξεις - Κλειδιά

αλφάβητα, γλώσσες, κανονικές εκφράσεις, γραμματικές ανεξάρτητες συμφραζομένων, γραμματικές εξαρτώμενες από τα συμφραζόμενα, πεπερασμένα αυτόματα, αυτόματα στοίβας, μηχανές turing, αποφασισιμότητα, πολυπλοκότητα, κλάσεις πολυπλοκότητας, αναγωγές

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τι μπορεί να υπολογίσει ένας υπολογιστής, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του. Εξετάζει τρία αφηρημένα μοντέλα υπολογιστών, καθώς και αντίστοιχες κλάσεις προβλημάτων που αυτοί μπορούν να λύνουν. Για την περιγραφή των υπολογιστών χρησιμοποιούνται τα αυτόματα, ενώ για την περιγραφή των προβλημάτων χρησιμοποιούνται οι γλώσσες (σύνολα λέξεων που κατασκευάζονται από πεπερασμένα αλφάβητα).

External Links
Designed & Developed by vagpits