Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας

Κωδικός Μαθήματος

Δ26008/Δ16008-1

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 6ο

Διδάσκοντες

Μαχίλη Ιφιγένεια

Λέξεις - Κλειδιά

δημόσια ομιλία, προφορική παρουσίαση, περίληψη ομιλίας, αιτιολόγηση επιλογής θέματος, πολιτικά συστήματα, διακυβέρνηση, δημοκρατία, κομμουνισμός, συμμαχίες, παγκόσμια οικονομία, οικονομικά δίκτυα, παγκόσμια φτώχεια, επανάσταση της πληροφόρησης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε φοιτητές πολιτικής και οικονομικής κατεύθυνσης του τμήματος ΔΕΣ. Παρέχει στους φοιτητές εξάσκηση στην ειδική ορολογία όπως αυτή χρησιμοποιείται σε αυθεντικά γραπτά κείμενα και ομιλίες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές καθώς επεξεργαζόμαστε ανάλογα κείμενα στην τάξη και καθώς προετοιμάζουν τις προφορικές παρουσιάσεις τους. Συγκεκριμένα ερευνώντας και διαβάζοντας το θέμα της παρουσίασης τους, γράφοντας γι' αυτό και μιλώντας για αυτό. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση και εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματολογίας και προσαρμογής των ειδικών θεμάτων τους στο ακροατήριο τους ώστε να είναι σαφείς και κατανοητοί.

External Links
Designed & Developed by vagpits