Σέρβικα ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

ΞΓ0403

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3ο

Διδάσκοντες

Μπορόβας Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, σύνδεση προτάσεων, παραγωγή λέξεων, ευθύς και πλάγιος λόγος, δεικτικές, ερωτηματικές, οριστικές και αόριστες αντωνυμίες, πτώσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Στο Γ΄ εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους: κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, σύνδεση προτάσεων, παραγωγή λέξεων, ευθύς και πλάγιος λόγος, δεικτικές, ερωτηματικές, οριστικές και αόριστες αντωνυμίες, εμβάθυνση στη χρήση των πτώσεων.

External Links
Designed & Developed by vagpits