Σέρβικη Γλώσσα Δ'

Κωδικός Μαθήματος

ΞΓ0404

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4ο

Διδάσκοντες

Μπορόβας Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

σέρβικη γλώσσα, εκμάθηση σέρβικης γλώσσας, μπορόβας γεώργιος

Περιγραφή Μαθήματος

Στο Δ΄ εξάμηνο η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διεύρυνση του λεξιλογίου. Παράλληλα αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: ενεργητικές και παθητικές μετοχές, γερούνδιο, υποθετικός λόγος, σύνθετες προτάσεις, προσδιορισμοί.

External Links
Designed & Developed by vagpits