Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών κ Ανατολικών Σπουδών. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις"

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

• Daniel Chirot, (1990), "What happened in Eastern Europe in 1989", Praxis International, 3-4, pp. 278-305.
Fitzpatrick, Sheila (2001). The Russian Revolution. 199 pages. Oxford University Press.
• Toole James (2007), "The Historical Foundations of Party Politics in Post Communist East Central Europe", Europe-Asia Studies, 59(4): 541-566.
• Grigore Pop-Eleches, (2007), "Historical Legacies and Post-Communist regime change", The journal of Politics, 69(4): 908-926.
•Vl. Tismaneanu, ed., (2009) Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, Central European University Press.

Προτεινόμενα Συγγράματα

G. Berstein, Δημοκρατίες, Αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ο αιώνα, Ποιότητα, 2002.

Γ. Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, (2012), Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΣΣΔ Gutenberg

Βαρελάς Δ. Μουσική, το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Αθήνα Εκδ. Fagotto.

Λιάτσου, Π. Από την Ακοή στην Ακρόαση. Εκδ. Νικολαίδη, Αθήνα 2001

External Links
Designed & Developed by vagpits