Σέρβικη Γλώσσα Ι

Κωδικός Μαθήματος

ΞΓ0401

Κατηγορία

Α-

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Μπορόβας Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

Σερβική Γλώσσα, Αλφάβητο, Ουσιαστικά, Ρήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα 12 πρώτα κεφάλαια του εγχειρίδιου των Masa Selimović – Momčilović & Ljubica Živanić, SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početni tečaj,Institut za strane jezike, 2009, Beograd. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού καθώς και ασκήσεις τόσο προφορικές όσο και γραπτές για την εμπέδωση της ύλης.

External Links
Designed & Developed by vagpits